مناطق پرواز ممنوع


نکات مهم پیش از پرواز پهپادها و مولتی روتورها (پرسش و پاسخ پهپادی)

/important-points-before-flying-drones

 نکات مهم پیش از پرواز پهپادها و مولتی روتورها - پرسش و پاسخ های پهپادی - مفید برای آزمون پهپادAIP چیست؟

/what-is-aip


نمونه سوالات آزمون تشریحی دوره فناوری پهپاد، کاربردها، مقررات هوایی، ایمنی با پاسخ

/sample-questions-for-the-descriptive-test-of-drone-technology-course

Sample questions for the descriptive test of Drone technology course