بیمه پهپاد


بیمه پهپاد


  • {{value}}
نوع فرم را انتخاب کنید.
نام درخواست کننده را بنویسید. نام درخواست کننده را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام خانوادگی درخواست کننده را بنویسید. نام خانوادگی درخواست کننده را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام پدر درخواست کننده را بنویسید. نام پدر درخواست کننده را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی درخواست کننده را بنویسید. کد ملی درخواست کننده را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی درخواست کننده را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
بارگذاری تصویر رنگی کارت ملی معتبر درخواست کننده را انتخاب کنید.
شماره شناسنامه درخواست کننده را بنویسید. شماره شناسنامه درخواست کننده را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
بارگذاری تصویر رنگی شناسنامه معتبر درخواست کننده را انتخاب کنید.
شماره موبایل درخواست کننده را بنویسید. شماره موبایل درخواست کننده را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

مثال: 09121234567

شماره تلفن ثابت درخواست کننده (همراه پیش شماره) را بنویسید. شماره تلفن ثابت درخواست کننده (همراه پیش شماره) را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.

مثال: 02112345678


نام مالک پهپاد را بنویسید. نام مالک پهپاد را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام خانوادگی مالک پهپاد را بنویسید. نام خانوادگی مالک پهپاد را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام پدر مالک پهپاد را بنویسید. نام پدر مالک پهپاد را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی مالک پهپاد را بنویسید. کد ملی مالک پهپاد را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی مالک پهپاد را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
بارگذاری تصویر رنگی کارت ملی معتبر مالک پهپاد را انتخاب کنید.
شماره شناسنامه مالک پهپاد را بنویسید. شماره شناسنامه مالک پهپاد را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
بارگذاری تصویر رنگی شناسنامه معتبر مالک پهپاد را انتخاب کنید.
تاریخ تولد مالک پهپاد را بنویسید. تاریخ تولد مالک پهپاد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد مالک پهپاد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1399/11/02
شماره موبایل مالک پهپاد را بنویسید. شماره موبایل مالک پهپاد را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن مالک پهپاد را بنویسید. شماره تلفن مالک پهپاد را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.

نوع پرنده را انتخاب کنید.
شیوه تامین را انتخاب کنید.
شرکت سازنده را انتخاب کنید.
کشور سازنده را بنویسید. کشور سازنده را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
مدل را انتخاب کنید.
تاریخ خرید و یا ساخت را بنویسید. تاریخ خرید و یا ساخت را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ خرید و یا ساخت معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1399/11/02
شماره سریال پهپاد را بنویسید. شماره سریال پهپاد را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره سریال رادیو کنترل پهپاد را بنویسید. شماره سریال رادیو کنترل پهپاد را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
پلاک پهپاد را بنویسید. پلاک پهپاد را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
بارگذاری تصویر رنگی پلاک و یا شناسنامه پهپاد را انتخاب کنید.
محدوده جغرافیایی پرواز را بنویسید. محدوده جغرافیایی پرواز را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
ساعات کارکرد پرواز را بنویسید. ساعات کارکرد پرواز را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
گواهینامه دوره مقررات هوایی و ایمنی پرواز را انتخاب کنید.
استان محل اقامت را بنویسید. استان محل اقامت را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شهر محل اقامت را بنویسید. شهر محل اقامت را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس کامل پستی را بنویسید. آدرس کامل پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی ده رقمی را بنویسید. کد پستی ده رقمی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی ده رقمی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
بارگذاری تصویر رنگی سند مالکیت، اجاره نامه، قبض محل اقامت را انتخاب کنید.
بارگذاری تصویر رنگی فاکتور خرید یا سند واریز وجه را انتخاب کنید.
طرح بیمه درخواستی را انتخاب کنید.
آیا درستی اطلاعات فوق را تایید می کنید؟ را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...